PILNE: Sejm przyjął ustawy o dodatkach dla pracowników ogromnego sektora. "To dodatki, które pozwolą godnie żyć"

Wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę już od 1 lipca br. dodatków w wysokości 1000 zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej, a także instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – to cel przyjętych w piątek przez Sejm regulacji przygotowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – To dodatki, które pozwolą godnie żyć i pozwolą poczuć, że ta trudna praca jest w Polsce szanowana – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

PILNE: Sejm przyjął ustawy o dodatkach dla pracowników ogromnego sektora.  „To dodatki, które pozwolą godnie żyć”
Podaj dalej

Projekty ustaw przygotowywane był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez ostatnie pięć tygodni. Dwa z nich właśnie dziś zostały przyjęte przez Sejm. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – gdy zatwierdzi je Senat i podpisze prezydent, staną się obowiązującym prawem.

Godne wynagrodzenie i godne życie

To ustawy bliskie ludziom: to dodatki dla pracowników pomocy społecznej, dla pracowników socjalnych, dla pracowników żłobków w kwocie tysiąca złotych. To dodatki, które pozwolą godnie żyć i pozwolą poczuć, że ta trudna praca jest w Polsce szanowana – podkreśla minister Dziemianowicz-Bąk.

Jak wskazuje, druga przyjęta dziś przez Sejm ustawa to rozwiązanie wspierające dodatkiem w kwocie tysiąca złotych rodzinną pieczę zastępczą, rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze.

Czasami bowiem w rodzinie się ktoś rodzi, a czasami ta rodzina musi się pojawić na pewnym etapie życia dziecka. I kiedy się pojawia, kiedy otacza dziecko troską i opieką, powinna być wspierana – dodała minister.

Dodatki do wynagrodzeń od 1 lipca br.

Przyjęte przez Sejm regulacje mają umożliwić wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Przeczytaj również