Emerytury i renty będą jeszcze wyższe! Wiemy ile więcej pieniędzy dostaną Polacy

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
, w 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc. A to oznacza, że renty i emerytury pójdą w górę.

Emerytury i renty będą jeszcze wyższe! Wiemy ile więcej pieniędzy dostaną Polacy
Podaj dalej

Emerytury i renty będą wyższe. Jest nowy wskaźnik waloryzacji

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych poznaliśmy 9 lutego, gdy prezes GUS ogłosił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (wyniósł on 1,1 proc.).

W połowie stycznia poznaliśmy zaś dane GUS dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. (inflacja) wyniosły odpowiednio: 111,4 (wzrost cen
o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).

Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2024 r. został zatem przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. na poziomie 111,9 proc.

Co to oznacza w praktyce?

Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł. Z kolei dla świadczeń na poziomie np. 2300 – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł.

 

Przeczytaj również