Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Poznaliśmy konkretne kwoty

Od nowego roku zmieniła się kwota ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. ZUS wypłaca ten ekwiwalent byłym pracownikom kopalń i przedsiębiorstw górniczych, a także wdowom i wdowcom lub sierotom. Oczywiście Ekwiwalent pieniężny pod warunkiem, że osoby te osoby mają prawo do renty rodzinnej.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Poznaliśmy konkretne kwoty
Podaj dalej

Jak podaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zmiana ekwiwalentu jest wypadkową nowych cen węgla kamiennego w Polsce. W marcu 2024 r. ZUS rozliczy ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla osobom, którym wypłacił go za styczeń i luty 2024 r. wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, ponieważ jego miesięczna wysokość była ustalona na zasadach obowiązujących w 2023 r. W związku z tym osoby, które otrzymały wypłatę ekwiwalentu za styczeń i luty, w marcu otrzymają ekwiwalent po potrąceniu różnicy między kwotą wypłaconą a kwotą należną.

Nowa wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ZUS oblicza na podstawie ceny zbytu 1 tony węgla kamiennego. Tę z kolei ustala minister właściwy do spraw energii do 20 stycznia każdego roku. Obwieszczona 23 stycznia 2024 roku cena zbytu 1 tony węgla kamiennego wynosi 1169,10 zł. Jest to cena niższa niż ogłoszona w 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wynosi:

jeśli jest wypłacany miesięcznie:

  • 243,57 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony albo
  • 292,28 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton.

jeśli jest wypłacany kwartalnie:

  • 730,71 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony, albo
  • 876,84 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton.
węgiel sklep pgg opał ekogroszek
Pixabay

źródło: ZUS

Przeczytaj również