Co dalej z programem 800+? Ministerstwo informuje co należy zrobić, aby utrzymać ciągłość wypłat świadczenia

Począwszy od dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Rodzina 800+ na kolejny okres świadczeniowy. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze? Gdzie i jak złożyć wniosek? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Co dalej z programem 800+? Ministerstwo informuje co należy zrobić, aby utrzymać ciągłość wypłat świadczenia
Podaj dalej

Wnioski w ramach programu „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku można składać już od 1 lutego br. Warto zrobić to bez zwłoki, bowiemzłożenie wniosku do 30 kwietnia oznacza zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia.

Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów będą 4 kanały:

  • Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Platformę PUE ZUS
  • aplikację mobilną mZUS
  • bankowość elektroniczną

Świadczenie comiesięczne wypłacane jest w wysokości 800 zł i przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Jest ono realizowane niezależnie od osiąganych dochodów rodziny.

Kto może skorzystać z programu Rodzina 800+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze 800+ mogą ubiegać się także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

800 pus

Czy świadczenie wychowawcze jest przyznawane w oparciu o kryterium dochodowe?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Skąd będzie wiadomo, że ZUS rozpatrzył wniosek rodzica i przyznał świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadzone przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi osoba znajdzie na swoim profilu na PUE ZUS. Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ważne terminy

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wnioski między 1 lutego a 30 kwietnia br., otrzymają pieniądze do 30 czerwca br. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca.

Realizowanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Przyznanie świadczenia 800+ odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę konto bankowe.

Przeczytaj również