Będą podwyżki również dla nauczycieli akademickich. To aż o 30 procent więcej

21 lutego minister nauki podpisał rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej. Tym samym wynagrodzenie profesora wzrośnie z obecnego poziomu 7 210 zł do 9 370 zł – o równe 30 procent. Przepisy rozporządzenia weszły w życie dzisiaj, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Będą podwyżki również dla nauczycieli akademickich. To aż o 30 procent więcej
Podaj dalej

Wynagrodzenia w systemie szkolnictwa wyższego

Z minimalnym wynagrodzeniem profesora są skorelowane wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

 • profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc.
 • adiunkta – nie niższa niż 73 proc.
  – tego wynagrodzenia.

Określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa także na szereg innych świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość:

 • łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student,
 • miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni,
 • dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora,
 • wynagrodzenia w postępowaniach awansowych,
 • miesięcznego stypendium doktoranckiego.

Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii, indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

Planowany wzrost wynagrodzeń
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w poszczególnych grupach stanowisk po planowanej podwyżce będzie wyglądała następująco:

 • profesor – 9 370,00 zł – wzrost kwotowy o 2 160,00 zł,
 • profesor uczelni – 7 777,10 zł – wzrost kwotowy o 1 792,80 zł,
 • adiunkt – 6 840,10 zł – wzrost kwotowy o 1 576,80 zł,
 • asystent, wykładowca – 4 685,00 zł – wzrost kwotowy o 1 080,00 zł.

Przeczytaj również