Pracownicy odchodzący z branży węglowej i górnicy otrzymają wsparcie finansowe z Brukseli

W związku z planowanym zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym przewiduje się, że górnicy stracą pracę. Polska w związku z tym przygotowała program pomocy publicznej, który ma na celu wsparcie finansowe dla odchodzących z branży górników.

Pracownicy odchodzący z branży węglowej i górnicy otrzymają wsparcie finansowe z Brukseli
Podaj dalej

Bruksela daje zielone światło dla programu pomocy publicznej, ale pod pewnymi warunkami

Według informacji Rzeczpospolitej, Bruksela zgodziła się na pomoc dla pracowników odchodzących z energetyki węglowej i kopalń. Przewidziane w programie wsparcia pakiety socjalne mieliby otrzymać górnicy odchodzący z pracy.

Elektrownie węglowe miały trafić do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ustawa o pakiecie socjalnym, procedowana i przyjęta w ubiegłym roku przez parlament miała kosztować budżet 1,3 mld zł. Nie przegłosowano jednak ustawy dotyczącej gwarancji finansowych dla powstającego NABE.

Rządzący nie przedstawili szczegółów na temat tego, jak i czy w ogóle wydzielą elektrownie węglowe ze spółek elektroenergetycznych. Pomoc publiczną dla kopalń węglowych omawia dziś w Brukseli polska delegacja. Nasz kraj reprezentuje minister przemysłu Marzena Czarnecka oraz minister aktywów państwowych Borys Budka.

Górnicy z elektrowni węglowych otrzymają wsparcie
fot. Weglokoks

Jaką pomoc otrzymają górnicy w ramach pakietów socjalnych?

W związku z tym, że Polska zgłosiła Komisji swój plan wprowadzenia programu wsparcia finansowego o wartości 300 mln euro, górnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Jeśli stracą pracę ze względu na zamknięcie kopalni węglowej, to w ramach wsparcia otrzymają roczną odprawę. Jednak aby ją otrzymać,  muszą zrezygnować z odprawy przewidzianej w obowiązujących układach zbiorowych pracy. To oznacza, że muszą dokonać wyboru, z której z form finansowego wsparcia chcą skorzystać. Komisja Europejska zgodziła się na taki środek łagodzenia skutków zamykania kopalni węglowych.

Pomoc ma efekt zachęty, ponieważ zwiększa społeczną akceptację dla zamykania wspomnianej działalności, skłania również przedsiębiorstwa do szybkiego podejmowania decyzji o takim zamykaniu. Pomoc jest proporcjonalna, ponieważ ogranicza się do pokrycia określonych kosztów społecznych, które beneficjent ponosi w związku z zakończeniem działalności. W związku z tym Komisja zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa – czytamy w komunikacie KE.

Dodatkowo górnicy, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego, będą mogli skorzystać z płatnego urlopu. Taki może wynieść maksymalnie 4 lata i trwać do czasu przejścia na emeryturę. Program wsparcia zakłada realizację wsparcia przez okres 10 lat tj. do lutego 2034 r. Po tej dacie Polska może ponownie ubiegać się o unijne środki i o przedłużenie programu.

Nie wiadomo, czy górnicy skorzystają z płatnego urlopu

Według Komisji, udzielenie górnikom wsparcia w formie płatnego urlopu nie jest korzystne dla przedsiębiorstw, które kończą działalność. W związku z tym taki urlop nie stanowi pomocy państwa.

Jeśli chodzi o odprawy dla górników, to KW stwierdziła, że taki środek wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są otrzymujący je pracownicy. W sytuacji, gdy dojdzie do zamknięcia działalności i pracownik zdecyduje się na odprawę w ramach przedmiotowego środka, przedsiębiorstwo jest zwolnione z wypłaty odpraw przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy.

W szczególności Komisja stwierdziła, że:

– Działanie to jest konieczne i właściwe w celu złagodzenia skutków społecznych zamknięcia wydobycia węgla brunatnego oraz wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce.
– Pomoc ma efekt zachęty, ponieważ ułatwia akceptację społeczną dla zamknięcia tej działalności, a także stanowi zachętę dla przedsiębiorstw do wcześniejszego zamknięcia.
– Program jest proporcjonalny, ponieważ ogranicza się do pokrycia niektórych kosztów społecznych, jakie ponoszą beneficjenci w momencie zakończenia działalności.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła polski program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Czytaj także: Ile Polacy zapłacą za prąd w drugiej połowie roku? Minister klimatu uspokaja

Przeczytaj również