Termin mija 20 maja - rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

W prowadzeniu działalności gospodarczej słowo termin jest bardzo ważne. Już za tydzień jest ostatni dzień na złożenie deklaracji dotyczącej składki zdrowotnej za ubiegły rok. Na czym polega cały proces?

Termin mija 20 maja – rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
Podaj dalej

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia w Polsce darmową opiekę medyczną. Jednak, żeby mieć możliwość leczenia się w ramach funduszu należy odprowadzać składki zdrowotne. W każdym roku przedsiębiorca musi złożyć deklarację w związku z tym zagadnieniem. Część właścicieli firm ma szansę na otrzymanie nadpłaty od państwa. Czas na przedłożenie wszystkich dokumentów mija 20 maja 2024 roku.

Procedura rozliczeniowa składki zdrowotnej

Rozliczenie składki zdrowotnej wymaga złożenia deklaracji DRA (dla przedsiębiorców) lub RCA (dla tych zatrudniających pracowników) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Deklaracje te są podobne do tych, które przedsiębiorcy składają miesięcznie. Z tą różnicą, że roczne rozliczenie musi zawierać również wybór formy opodatkowania i dane dotyczące całorocznego dochodu.

Uwaga na minimalne wynagrodzenie

Podczas rozliczenia rocznego przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na minimalne wynagrodzenie. Ma ono bezpośredni wpływ na minimalną podstawę składki zdrowotnej. Jeśli roczny dochód jest niższy niż 41 880 zł (dla roku 2023), to właśnie ta kwota stanie się podstawą do obliczenia składki zdrowotnej, co wyniesie 3769,20 zł.

limity płatności gotówką
limity płatności gotówką

Jak otrzymać zwrot od NFZ-u?

Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że przedsiębiorca zapłacił więcej, niż było to konieczne i nie ma zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń. Przysługuje zwrot nadpłaty. ZUS wystawia wówczas druk RZS-R i trzeba zaakceptować wniosek o zwrot. Na zatwierdzenie wniosku o zwrot przedsiębiorcy mają czas do 3 czerwca 2024 roku. Zwrot środków nastąpi najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku.

Różnice między dochodem a składką zdrowotną

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że kwota dochodu ustalona do celów rozliczenia podatku dochodowego (PIT) może różnić się od kwoty dochodu wyliczonego do celów składki zdrowotnej. Różnice mogą wynikać z różnych źródeł dochodu lub z zastosowania różnych przepisów prawnych. To może prowadzić do różnic w obliczonych kwotach składki zdrowotnej i podatku dochodowego.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest ważnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dokładność w przekazywaniu danych i terminowość w składaniu dokumentów są kluczowe dla uniknięcia błędów i ewentualnych karnych konsekwencji. Ponadto, wiedza o możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty może znacząco wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni również być świadomi, że system składki zdrowotnej może być skomplikowany i wymagać dodatkowej uwagi oraz konsultacji z doradcą podatkowym, aby prawidłowo ustalić należną kwotę.

źródło: bankier.pl

Przeczytaj również