Polacy mają problem ze spłatą tych zobowiązań

Możliwość płacenia zobowiązań jest bardzo dużym komfortem psychicznym. Okazuje się jednak, że część osób musi żyć z zadłużeniami, ponieważ nie stać ich na opłaty.

Polacy mają problem ze spłatą tych zobowiązań
Podaj dalej

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaległości w płatnościach wśród Polaków, co jest zjawiskiem godnym uwagi zarówno dla ekonomistów, jak i zwykłych obywateli. Badanie przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów ujawnia, które rachunki najczęściej pozostają niezapłacone przez Polaków w terminie. Wyniki te rzucają światło na zachowania płatnicze i priorytety finansowe w polskich gospodarstwach domowych.

Spłata zobowiązań – bywają problemy

Zgodnie z badaniem „Jak Polacy płacą rachunki”, blisko co trzeci mieszkaniec Polski przyznaje się do spóźniania z opłacaniem rachunków. Szczególnie dotyczy to płatności za mieszkanie oraz usługi telekomunikacyjne. Analiza pokazuje, że prawie 70% przypadków opóźnień w płatnościach dotyczy właśnie tych dwóch kategorii wydatków.

Bieda w Polsce mężczyzna trzyma się za głowę

Polacy regularnie opłacają te rachunki

Spośród różnych opłat związanych z mieszkaniem, największy odsetek badanych (94%) deklaruje wydatki na ten cel w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród nich prym wiodą opłaty za prąd i gaz (83%), wywóz śmieci (78%), wodę i ścieki (77%), czynsz (54%) oraz ogrzewanie (50%). Niewątpliwie, koszty utrzymania mieszkania stanowią znaczącą część domowego budżetu, co może być jednym z powodów opóźnień w płatnościach.

Drugą ważną kategorią są opłaty za media, w tym abonament RTV (płaci go 28% ankietowanych), telefon (77%) oraz internet (76%). Zaskakująco, usługi telekomunikacyjne, mimo że są niezbędne w codziennym życiu, również często padają ofiarą spóźnionych płatności.

Duża świadomość Polaków na temat kredytów

Badanie ujawnia także, że ponad trzy czwarte respondentów opłaca polisy i ubezpieczenia, a 38% ma zobowiązania finansowe takie jak kredyty. Warto zauważyć, że tylko 17% przypadków opóźnień dotyczy zobowiązań kredytowych, co może wskazywać na większą świadomość konsekwencji związanych z nieterminowym regulowaniem tego typu zobowiązań.

doplaty i kredyt 2 na pierwsze mieszkanie
Pixabay

Tutaj wydajemy mniej pieniędzy

Mniejszy odsetek Polaków deklaruje wydatki na edukację i transport (po 18%) oraz zdrowie, głównie abonament za prywatną opiekę medyczną (8%). Te kategorie wydają się być mniej narażone na problem opóźnień w płatnościach.

Podsumowując, analiza zachowań płatniczych Polaków pokazuje, że największym wyzwaniem są opłaty związane z mieszkaniem i usługami telekomunikacyjnymi. Wydaje się, że w obliczu rosnących kosztów życia, Polacy muszą dokonywać trudnych wyborów finansowych, które niekiedy prowadzą do opóźnień w płatnościach. Wyniki tego badania mogą być sygnałem dla instytucji finansowych i usługodawców do zrozumienia problemów swoich klientów i możliwego dostosowania ofert do ich potrzeb.

Przeczytaj również