Niemcy stoją na politycznym zakręcie. Dlaczego?

Republika Federalna Niemiec przez dekady była liderem Starego Kontynentu. Niemcy postrzegano jako pierwszą gospodarkę Unii oraz zarządcę wspólnoty. Jednak od czasu ustąpienia ze stanowiska Angeli Merkel pojawiają się problemy.

Niemcy stoją na politycznym zakręcie. Dlaczego?
Podaj dalej

Niemcy zyskiwały gospodarczo z powodu importu tanich surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej. Jednak po zniszczeniu Nord Stream i problemów na linii politycznej pomiędzy tymi dwoma państwami sytuacja zaczęła się mocno komplikować. W połączeniu z polityką zagraniczną, polityką migracyjną i z wewnętrznym niezadowoleniem społecznym, Niemcy znajdują się na politycznym zakręcie.

Niemcy – aktualne problemy

W obecnym krajobrazie politycznym Niemiec dostrzegamy kilka kluczowych problemów, które kształtują wewnętrzną i zewnętrzną politykę tego kraju.

Po pierwsze, Niemcy stoją przed wyzwaniem związanym z konfliktem na Ukrainie. Obecna sytuacja polityczna i militarna w tym regionie wywiera presję na niemieckich polityków w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wsparcia Ukrainy. Niemieccy eksperci polityczni i politycy, tak jak Roderich Kiesewetter z CDU, podkreślają konieczność intensyfikacji wsparcia dla Ukrainy. Jednocześnie inni eksperci, w tym politolog Johannes Varwick, sugerują potrzebę rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje dyplomatyczne. Również minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock, wyraziła determinację w dalszym wsparciu Ukrainy, pomimo trudności i wyzwań.

Polityka Niemiec wobec Ukrainy

Niemcy wobec Chin

Drugi ważny aspekt dotyczy relacji niemiecko-chińskich. W przeciwieństwie do ostrożnej polityki kanclerz Angeli Merkel, obecna koalicja rządowa postrzega Chiny jako partnera, konkurenta i rywala systemowego jednocześnie.

Niemcy wobec Chin

Niemcy są zaniepokojone agresywną postawą Chin wobec Tajwanu i ich bliskimi stosunkami z Rosją, co komplikuje relacje bilateralne. Pomimo tych napięć, Chiny pozostają najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, co skutkuje dążeniem Berlina do zmniejszenia jednostronnej zależności gospodarczej od Chin.

Prawicowe ruchy w RFN

Wreszcie, na niemieckiej scenie politycznej obserwujemy wzrost popularności prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), szczególnie we wschodnich landach. Według sondaży, istnieje możliwość, że AfD uzyska absolutną większość w co najmniej jednym z trzech wschodnioniemieckich landów, co pozwoliłoby im na powołanie premiera. Wszystkie główne partie polityczne wykluczają obecnie możliwość koalicji z AfD, ale ich rosnąca popularność i potencjalne zwycięstwo w wyborach mogą przynieść znaczące zmiany na niemieckiej scenie politycznej.

Te problemy razem rysują obraz Niemiec, które stoją przed złożonymi wyzwaniami wewnętrznymi i międzynarodowymi, wymagającymi zrównoważonego podejścia i strategicznego planowania​​​​.

Przeczytaj również