Co dalej z programem "Mój prąd"? Odpowiedź nie jest jasna

Zielony ład, konieczność odchodzenia od węgla. Wiele czynników sprawia, że zrównoważone źródła energii są istotne. Program „Mój prąd” był kołem napędowym dla takich projektów. Co dalej?

Co dalej z programem „Mój prąd”? Odpowiedź nie jest jasna
Podaj dalej

Inwestowanie w nowe technologie związane jest z dużymi kosztami. Część osób do modernizacji źródła energii potrzebuje dofinansowania. Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Dzięki programowi „Mój prąd” ten obszar energetyki rozwijał się dynamicznie. Jaka czeka go przyszłość?

2,5 mld złotych dotacji

Program „Mój prąd” odgrywa kluczową rolę w wspieraniu rozwoju zrównoważonych źródeł energii w Polsce. Dzięki blisko 2,5 miliardom złotych dotacji przyznanych w ramach tego programu, tysiące gospodarstw domowych mogło zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Od momentu jego inauguracji w 2019 roku, pięć edycji programu doprowadziło do zainstalowania około 3 gigawatów mocy, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do łącznej mocy mikroinstalacji istniejących w kraju.

pieniadze podatek rozliczenie
fot. freepik

„Mój prąd” – kiedy rusza?

Jednakże obecnie brak informacji o kolejnej edycji programu rodzi wiele pytań i niepewności wśród potencjalnych beneficjentów. Resort klimatu i środowiska, odpowiedzialny za program, nie potwierdza jeszcze uruchomienia kolejnej edycji. Problemy związane z kontynuacją programu wynikają głównie z braku środków finansowych. Dotychczasowe edycje były częściowo finansowane ze środków unijnych, które teraz podlegają przesunięciom w wydatkowaniu.

Spowolnienie w branży OZE

Brak stabilności i pewności co do przyszłości programu „Mój prąd” ma również negatywny wpływ na rynek. Spadek zainteresowania zakupem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii jest widoczny, co może prowadzić do spowolnienia rozwoju tej branży.

W obliczu braku programu „Mój prąd” na horyzoncie, niektóre firmy podjęły działania mające zachęcić klientów do inwestycji w instalacje OZE. Propozycje prefinansowania czy oferowanie darmowej energii z farm fotowoltaicznych są próbą złagodzenia skutków braku dotacji. Niemniej jednak, aby branża mogła dalej się rozwijać, konieczne są stabilne i długoterminowe rozwiązania ze strony rządu.

Sektor liczy na zmiany

Ponadto sektor liczy na wprowadzenie zmian legislacyjnych, które jeszcze bardziej zachęcą do inwestycji w energię odnawialną. Wprowadzenie minimalnej ceny za nadwyżki energii oraz specjalnego kredytu na termomodernizację mogą przyczynić się do ożywienia rynku. Istotne jest także ogłoszenie klarownych i prostych zasad kolejnej edycji programu „Mój prąd”, co pozwoliłoby firmom i konsumentom planować swoje inwestycje na przyszłość.

Polacy z wymiana grzejnikow na nowe
Freepik

źródło: rp.pl

Przeczytaj również