Już ponad 1 mln wniosków o 800+ na kolejny okres wpłynęło do ZUS

Od 1 lutego do ZUS wpłynęło 1,1 mln wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 800+ na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Przypominamy, że aby zachować ciągłość świadczenia i w czerwcu otrzymać wypłatę świadczenia z nowego okresu, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia.

Już ponad 1 mln wniosków o 800+ na kolejny okres wpłynęło do ZUS
Podaj dalej

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze 800+ mogą ubiegać się także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • aplikacji moblinej mZUS – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają numer PESEL,
  • portalu Emp@tia (link do strony zewnętrznej) – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają numer PESEL,
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają numer PESEL.
  • Gdy ZUS przyzna świadczenie 800+, to rodzic lub opiekun otrzyma o tym informację na swoim profilu na PUE ZUS – także wtedy, gdy złożył wniosek przez aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2024 r. składają dwa wnioski o świadczenie wychowawcze:

  • pierwszy na bieżący okres świadczeniowy 2023/2024, który zakończy się 31 maja,
  • drugi na okres świadczeniowy 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

Przeczytaj również