Dla tych osób coroczne rozliczenie z ZUS trwa tylko do jutra. To ostatni dzwonek!

Dla tych osób coroczne rozliczenie z ZUS trwa tylko do jutra. To ostatni dzwonek!
Podaj dalej

Masz czas do jutra

Mowa tutaj o zeszłorocznym wynagrodzeniu z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), obowiązują limity zarobkowe. Dlatego osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, które osiągnęły w 2023 r. – przypomina ZUS.

Przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne, rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tych dokumentów porównany zostanie przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie powodować żadnych skutków finansowych. Termin składania

Przeczytaj również